21 Tháng Mười 2019
Đề tài dự án » Kết quả phê duyệt
 Danh sách đề tài, dự án đã phê duyệt Đóng
 Loại:  Năm: 
Danh sách đề tài duyệt dự kiến năm 2015
STTTên đề tàiDự kiến
mục tiêu
Dự kiến
nội dung
Dự kiến
sản phẩm
Dự kiến kinh phí (triệu đồng)Ý kiến
1 Thực trạng sản xuất và đời sống nông dân Tiền Giang sau thu hồi đất phục vụ phát triển khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2005 – 2015 750,000000
2 Xây dựng mô hình quản lý bệnh tay chân miệng tại tỉnh Tiền Giang 307,000000
3 “Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất quy mô trạm bơm vừa và nhỏ ở các vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tiền Giang” 600,000000
4 “Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất giống ốc hương (Babylonia areolata, LINK 1807) trong điều kiện môi trường bản địa và xây dựng mô hình nuôi ốc hương thương phẩm trong ao nuôi tôm (không hiệu quả) thuộc khu vực ven biển thuộc tỉnh Tiền giang” 750,000000
5 Khảo sát tình trạng gây ô nhiễm và phát tán các vi khuẩn đề kháng kháng sinh từ chất thải chăn nuôi của một số trại heo quy mô vừa và nhỏ tại Tiền Giang và đề xuất giải pháp khắc phục. 550,000000
6 Phân tích yếu tố nguy cơ và đề xuất một số giải pháp kiểm soát dịch cúm gia cầm trên chim cút 420,000000
Trang: 1
 
Danh sách dự án duyệt dự kiến năm 2015
STTTên dự ánMục tiêuXuất xứTính cấp thiếtSản phẩm &
chỉ tiêu
kinh tế-
kỹ thuật
Dự kiến kinh phí (triệu đồng)Ý kiến
1 Dây chuyền sản xuất gạch không nung tự động 1.900,000000
2 Thiết kế cải tiến và chế tạo Máy cuốn rơm phù hợp điều kiện thu hoạch ở Đồng bằng sông Cửu Long 650.000.000,000000
3 “Triển khai mô hình nuôi cá trình bông (Anguilla marmorata) thương phẩm trong ao đầm và mô hình nuôi ghép cá chình bông với các đối tượng cá nước ngọt thuộc tỉnh Tiền giang”. 1.550,000000
Trang: 1